Меню
Зв'язок з нами
  • Україна, Вінниця, Грушевського, 12
  • +38 (093) 371-52-38,
    +38 (0432) 67-55-55,
    +38 (067) 430-22-68
  • с 9.00 до 19.00 ПН-ПТ
ЗАПИС НА ПРИЙОМ
Центр пластичної та естетичної хірургії, косметології з використанням новітніх технологічних розробок та методик у Вінниці.
Реєстратура: немає на зв'язку   

Лечение рубцов сперемещением лоскутов ткани сиспользованием экспандеров

   ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТКАНЕЙ, ПЛАСТИКА СВОБОДНЫМ ЛОСКУТОМ.

Часто посттравматические или постожоговые рубцы имеют сложную форму, разную толщину и плотность.

Коррекция в таких случаях бывает поэтапной, требует тщательного планирования, расчёта раскроя лоскутов и микрохирургической техники ушивания.

 При зетобразной технике, важно точное попадание треугольных кончиков лоскутов в соответствующий «замок» с противоположной стороны. Для этого мы используем здоровую кожу вокруг рубца. Матрица предварительно точно просчитывается и рисунок наносится на операционное поле.

Иногда количества окружающей кожи недостаточно для полноценного ушивания. В таких случаях мы применяем свободный лоскут с других участков тела (чаще с живота).

Чрезвычайно важным является послеоперационный уход для приживаемости лоскутов. Мы используем авторские методики приготовления растворов для обработки послеоперационной зоны.

Стоимость лечения определяется на консультации. В среднем, один этап пластики местными тканями размером 10 на 10 см от 300 евро.

                    ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ З ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТКАНИН, ПЛАСТИКА ВІЛЬНИМ КЛАПТЕМ.

Часто посттравматичні та постопікові рубці мають складну форму, різну товщину та щільність.

Корекція в таких випадках буває поетапною, вимагає ретельного планування, розрахунку розкрою клаптів та мікрохірургічної  техніки ушивання.

При використанні зет подібної пластики важливим є точне попадання трикутних кінчиків клаптів у відповідний «замок» з протилежної сторони. Для цього ми використовуємо здорову шкіру навколо рубця. Матриця попередньо точно прораховується і малюнок наноситься на операційне поле.

Іноді кількості оточуючої шкіри недостатньо для повноцінного ушивання. У таких випадках ми використовуємо вільний клапоть з інших ділянок тіла (найчастіше з живота).

Надзвичайно важливим є післяопераційний догляд для приживлення клаптів. Ми використовуємо авторські методики виготовлення розчинів для обробки післяопераційної зони.

Вартість лікування визначається на консультації. В середньому, один етап пластики місцевими тканинами розміром 10 на 10 см коштує 300 євро.

© 2013–2024, «Центр пластичної та естетичної хірургії Еталон»